Vakttjenester

Vi har vakttelefon etter kl 15:00  på hverdager og i helger på både rør og elektrotjenester. Ring oss på telefon 35 08 00 80. Ved utrykning på vaktjobber faktureres kr 1 500 eks. mva + minimum 2 timer 50% overtid.  Etter kl 21.00 og frem til kl 07.00, samt lørdag og søndag faktureres 100% overtid.